UA-8709939-4
Site logo

2 roky zadarmo

narok na 2 roky

Objednajte si svetelnú reklamu v hodnote minimálne 1.000 € bez DPH a my Vám zaplatíme náklady na elektrickú energiu na 2 roky svietenia objednanej reklamy. Akcia sa vzťahuje na všetky novovyrobené svetelné reklamy.

Splnenie platobných podmienok znamená
- zaplatenie 60 % celkovej sumy - formou zálohovej faktúry - záloha pred výrobou
- dodržanie termínu splatnosti záverečnej faktúry - zvyšných 40% - do 14 dní

Ako funguje “2 roky svietenia zadarmo”
Na zákade skutočného stavu spotreby svetelnej reklamy Vám vypočítame reálnu spotrebu elektrickej energie za 2 kalendárne roky.

Reálna spotreba sa vypočítava na 8 hodinový denný cyklus svietenia x 365 dní v roku x 2 roky.
Vypočítaná jednotka eletrickej energie sa vynásobí tabuľkovou cenou energie (podľa VSE - cenník 2013 - tarifa pre firmy DMP1 - 0,0673 € bez DPh/kWh).
Túto sumu Vám formou dobropisu vrátime späť na Váš účet.

Viac informácií o tejto akcii Vám poskytneme na uvedených telefónnych číslach alebo emailom.... . . : : :
Odkazy na oficiálne stránky spoločnosti LIGHT Box, s.r.o. : : : . . .
Nová verzia stránky
Galéria našich prác
Stará verzia stránky